Second-day

วันนี้วิวสอนชีวะดีเว่ออ่ะ
….
ไอเรื่องไมโอซิสเค้าก็ยังงงอยู่ดีอ่ะ
มันงงมาตั้งนานแล้ว แต่เค้าก็ลืมไปแล้วว่าเค้าสงสัยตรงไหน
วันนี้วิวสอนเลยนึกออก
ว่าเค้างงเรื่อง n คืออะไร?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s